HAKKIMIZDA

İHK HOLDING Şirketler Topluluğu, genç ve dinamik yapısı sayesinde, her bir kuruluşunun ve çalışanlarının yaratıcılığı, yenilikçi ve özgün tavrıyla , fark yaratacak yaklaşımları geliştirebilecekleri çalışma ortamını cömertçe sağlamaktan kıvanç duyuyor.

Kurumsallığın özümüzde var olması ve yaşatılması için çabamızı esirgemiyoruz.

Yeni ufuklar açan girişimlerde daima ilk olmayı benimsedik. İddialı girişimlerimizin birbirleriyle etkileşimini, eşgüdümünü ve ortak çabayla sektörlerinde ilk sıralara yerleşmesini hedefliyoruz.

Ülkemiz insan kaynaklarını yaratıcı vizyonumuzdan yararlanarak yenilikçi ve ekonomik koşullarda ülkemize kazandırmayı, dahası, Türkiye sınırlarının ötesinde hizmet ve ürün sunmayı önceliğimiz olarak kabul ediyoruz.

Hizmet Sektöründe, Tarımda, Yenilenebilir Enerji Sektöründe, Reklam ve Pazarlama İletişimi sektöründeki girişimlerimizin başarısı, çağın yönetim düsturlarından güç alıyor. İnsan kaynağımızın yaratıcı zekasına önem ve değer vererek inisiyatif tanıdıkça, çağdaş yönetim ve işletme prensiplerini bilerek ve özümseyerek uyguladıkça, yıldızlara uzanan ellerimizin boş kalmayacağına inanıyoruz.